TANKER ER IKKE TOLDFRIE

For mig er det ikke ligegyldigt, hvad andre tror og tænker. Tanker er ikke toldfrie. De har sin pris og viser sit værd igennem attitude, evner og handlinger. Samtidig med en øget bevidsthed omkring os selv generelt, er mange mennesker efterhånden blevet stærkere rent intuitivt og kan nærmest fornemme/læse tanker. Næste skridt er at kunne telepati. Det er allerede muligt i dag. Det kan virke skræmmende, men det kan du lige så godt vænne dig til. For det er en udvikling, der ikke kan standses. Jo selvfølgelig af dig selv, men er du villig til tage konsekvensen af det?

Tanker er med til at forme intentioner, og er du et mentalt stærkt menneske, kan du endda bygge illusioner op hos andre på godt og ondt igennem emotionel påvirkning. Dygtige sælgere er stærke mentalt. Dygtige ledere er stærke mentalt. Dygtige mennesker er stærke mentalt. Min erfaring viser, at mentalt stærke mennesker har en stærk intuition og dermed evner at skabe det, de har intentioner om at skabe. De tager det fulde ansvar for dem selv og deres handlinger. De har kontrol over deres tanker og følelser som er tillidsskabende.

Der er en årsag til at kriser opstår i det store, som i det små. Årsager kan være begrundet i manglende kontrol, uansvarlighed og frygt. Hvad styrker manglende kontrol, ansvarlig og frygt? En af de sædvanlige årsager er, at overse eller gemme realiteter igennem faglige argumenter, der ikke holder vand i virkeligheden og som opbygger illusioner, der braser på et tidspunkt. En anden er at intellektualisere menneskelige processer. Det er dømt til at gå galt på forhånd og har et missing point, der konstant bliver overset og konsekvenserne er store hver gang.

The missing point er, at tankerne ikke er toldfri og at med enhver tanke følger der emotionelle budskaber, som opbevares i os selv, og som afskydes til en modtager igennem kommunikationen. Findes der tvivl i en leder om en beslutning, findes der tvivl i en sælger om et produkts kvalitet, så vil en modtager kunne mærke det igennem sin emotionelle “krop”. Uden tvivl. Den emotionelle “krop” er, groft beskrevet, det kraftfelt, der omgiver din fysiske krop. I den fungere instinktet og intuitionen, som er en højere form for intelligens end instinktet.

Det er menneskets tanker bag beslutningen, intentionen, der er afgørende om virkningen, og det er intuitionen, der bidrager til at styrke tankerprocesserne til at manifestere. At opbygge en stærk intuition kræver klare tanker og rene følelser. Det tager tid, som der helst ikke er med i beregningerne, fordi tid koster penge. Hvad skal der så til i det små, i hverdagen?

Tillid er et sikkert skridt at arbejde med hver dag til opnåelse af klare tanker og følelser. Tillid er meget stærkere og giver kontinuerlig fremdrift, trods alt. Den japanske model “Kaizen” er et stærkt redskab at bruge, fordi den skaber gode byggesten og den model kan bruges på mange måder, og essensen er altid den sammen. Et skridt ad gangen, der bidrager til stabilitet og som ikke kræver noget særligt, men til gengæld skaber skridt for skridt de resultater, der ønskes. Det er tillidsskabende. Så det er med kridte skoene i disse tider. Der er en evne, der kan kridte skoen og det er skelneevnen.

At kunne skelne er osse et stærkt redskab. Instinkt og intuition er dem, der træner skelneevnen igennem den emotionelle “krop” ved drage erfaringer på flere niveauer. Skelneevne er ikke noget, du kan læse dig til. Skelneevne kræver livserfaringer og intelligens på højere niveau og ikke kun intellektualitet og faglighed.

Hvis intellektet er dit højre ben, så er intelligens dit venstre ben og jo mere du indsamler af “big data” igennem visdom, jo klogere bliver du, jo klarere tanker og følelser har du, jo stærkere er du mentalt.  Der skal mere end viden og et stærkt intellekt til at blive klogere. Der skal opbygges visdom igennem viden og erfaring. Visdom er et godt, sundt solidt levevilkår og man behøver ikke være kristen eller en buddha for praktisere visdom. Du kan nøjes med være dig selv. Det er da herligt. Eller?

At gætte er at lege med tankerne og følelserne. At sladre er kedsomhed og gør os bare dummere i tankerne og skaber som regel kaos i følelserne. At tro er en måde at gøre os selv sikre på. Efter tro kommer tvivl og det er en gråzone at være i, som giver en masse stress, indtil vi tager en beslutning om tro på noget eller nogen igen, og så fortsætter vi i trædemøllen, indtil tvivlen kommer snigende igen. Tillid er et skridt på vejen fremad, hvis du vil skabe resultater sammen med dig selv og andre. For i tilliden får du rene tanker og følelser omkring intentionen om at skabe resultaterne.

Tanker er ikke toldfri. De har sin pris, som viser sit værd igennem attitude, evner og handlinger.

 

Med venlig hilsen

Mona Camilla

2017-11-09T20:04:23+00:00

Leave A Comment