SKELNEEVNE IGENNEM DE 3 P`ER

Vi har tre afbalancerende platforme i os som mennesker, som vi skal have til at fungere sammen i balance, så vi bliver værdiskabere og dygtigere til at samarbejde og virke bedst i teams. De kaldes for de 3 P`er.

Den Professionelle platform omhandler position, integritet og skabe overblik.

Den Personlige platform omhandler fremtoning, sammespil og skabe klarhed.

Den Private platform omhandler mod og omhandler styrke og skabe værdier.

Vi bliver bombarderet dagligt med indtryk, og det kan være svært at skelne mellem, hvad der er vores eget og andres. At træne skelneevnen og blive mere bevidst om de 3 P`er, er et “must do every day practice” fordi vi så falder mere til ro. Vi finder lettere ind til vores værdier og bliver mere bevidste omkring vores omgivelser.
De 3 P`er åbner mulighed for at træde ud af vores komfortzone, fordi vi bliver styrket i os selv, når vi bliver mere bevidste om os selv. Vi har en anden side af os udover vores personlighed, vi må åbne sindet for sjælen og dens kvaliteter, fordi sjælen er den, der er vores livsgnist og den der kræver mere af vores udvikling som menneske på jord.
For at kunne skabe et sundt fysisk og psykisk miljø i os selv, må bevidstheden udvides kontinuerligt med erfaring, viden og visdom, og der må åbnes op for særlige processer, som skaber transformationer.
For at kunne skabe vores eget liv, må vi åbne op for “idèriget” som er inspirationen og den luft vi indånder. Uden luft dør vi, jo flere dybe indåndninger, jo mere ro får sindet. Det er ganske naturligt. Det er åbenheden og villigheden, der er med til gøre ting muligt, som ellers aldrig ville have været en mulighed.
Hvor der findes sammenhængskraft, findes der bæredygtighed og konkurrencekraft.  Sammenhængskraft styrkes igennem de 3 P´er fordi det har synergieffekt som skaber et kraftfelt, hvor mere af det gode kan ske. Det er forskellen på de mennesker der lykkedes og ikke lykkedes. Mennesker med sammenhængskraft har den største styrke.

 

Konflikter og kaos udfordrer os til at bevare roen og overblikket. Det er træning og læring som skaber et integritet og et professionelt miljø omkring vores virke. I det virke kan der tages de skridt, der er nødvendige for at få ting til at ske sammen med andre. Der kan stilles følgende spørgsmål:

 

Hvordan vil du opfattes som menneske, når du er i konflikt?
Ro og overblik stimulere din intuition, og gør at du kan bruge dine sanser bedre til vejre situationen og bevare kontrollen.
Klar kommunikation er vital. “Vær tydelig, konkret og klar i spyttet”

Grib knoglen og hør mere om de 3 P`er.

MO: 60188133

2018-03-17T08:47:24+00:00

Leave A Comment