FRA FASTLÅST MINDSET TIL UDVIKLENDE MINDSET ØGER KAPACITETEN AF INTELLIGENS 2018-03-17T09:03:45+00:00

HEJ, JEG HEDDER MONA CAMILLA.

Jeg skaber resultater igennem trivsel og transformation, og jeg elsker mit arbejde som jeg har dedikeret resten af mit liv ti. Jeg er dybt engageret i at vise både individuelle og teams, hvad vi mennesker egentlig er i stand til, når fokus er det rette. I teams handler det om, hvad de kan give hinanden i stedet for, hvad de kan få fra hinanden.

Det, der fascinerer mig mest på rigtig mange punkter, er at vi alle lige, og har samme behov, når vi skal løse opgaver, og i de erkendelser skabes sammenhængskraften. Både i den individuelle menneske og i teams. Det er de samme dynamikker, der afgør, om du formår at skabe resultater igennem trivsel og transformation.

Fra fastlåst mindset til udviklende mindset handler om mange transformationer og at få vendt mindsets til et bevidsthedsniveau, der er fremmende for udvikling og fremdriften. I teams skal der arbejdes på hver enkelt mindset for at opnå synergieffekten.

Hvad der får mig til at springe ud af sengen hver mandag morgen, er tanken om, at jeg kender formålet med mit liv og glæder mig over, at jeg kan opleve og dele, samt skabe resultater i sammenhængskraft med andre. Det er her, vi for alvor begynder at glæde os lige så meget til mandag morgen som til fredag eftermiddag – for der findes ikke noget bedre end at være en del af et team, der trives og skaber resultater sammen.

JEG MENER, AT  DU FÅR MEST UD AF DIT LIV VED AT FOKUSERE PÅ SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG ET UDVIKLENDE MINDSET FORDI…

Du kan simpelt hen ikke holde til at være splittet  og usammenhængende i din dagligdag. Det giver for meget stress og sygdom. 

Siden 2014 har jeg fuldtime igennem workshops, foredrag og coaching inspireret og hjulpet utallige mennesker. Det vil være en fornøjelse også at møde dig alene og i samspil med dit team.

JEG MENER, AT TEAMS SKAL FOKUSERE PÅ SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG ET UDVIKLENDE MINDSET FORDI…

… I har simpelt hen ikke råd til stagnation og dårligt samarbejde, der ikke får tingene til at hænge sammen. 

Når jeres samarbejde ikke fungerer optimalt, mister I for meget på effektivitet, engagement, kommunikation, beslutningskraft og sammenhængskraft – blot for at nævne nogle af teamets vigtigste kvaliteter. Til gengæld har det stor betydning for hele jeres virksomhed.

I teamet er det kollegaerne, der er de mest værdifulde ressourcer. Alligevel glemmer vi ofte, at det også kan være en kompleks og sårbar ressource. Hver dag bringer vi vores egen bagage med på arbejdet, som ikke har relevans for det, som vi skal i gang med. Det har stor indflydelse på arbejdet, og hvordan vi bidrager til det samlede resultat.

Alle organisationer arbejder løbende på at optimere deres systemer, processer, strukturer og teknologi. Men de færreste teams har samme tilgang til at optimere samarbejdet – formentlig fordi den menneskelige faktor er så kompleks.

Ofte oplever jeg, at det skyldes, at man er i tvivl om, hvordan det kan lade sig gøre.

KORT OM MIG

SPECIALER

 • Psykologisk bevidsthedstræning. Fra fastlåst til udviklende mindset.
 • Klarsynscoaching/faktaorienteret bevidsthedsudvikling – privat – personlig – profession.
 • Analyse af sjælsniveau/mission/vision til opbygning af mod og vilje til at få ting til at ske.
 • Strategisk rådgivning – styrke intuition – ledelse. Konkret analyse af intellekt samt øge kapaciteten af intelligens.
 • Studier i det hele menneskes funktion og virke i samspil med den universelle logik og jordens planetariske urkraft. Specielt igennem Psykologi, Kinesiologi, Kosmologi,
 • Forskning i bevidsthedsrejser og telepati inspireret af NASA og indsigter i mulighederne for fremtidens menneske.
 • Generalistuddannet i Politi
 • Specialuddannet i Militær
 • Eliteidrætsudøver gennem mange år
 • Flere års erfaring i Ledelse
 • Har været i TV2, TV-nord og på flere radiokanaler.

HVORDAN JEG ARBEJDER

Her er mine erfaringer for, hvad der skaber den bedste oplevelse:

Forberedelse, forventningsafstemning og opfølgning er de fundamentale og vigtigste byggesten.

Op til selve forløbet kommer jeg forbi til en kop kaffe, hvor vi stiller skarpt på, hvad der skal ske for at opnå de nødvendige transformationer. Der kan blive afholdt foredrag og/ eller workshops. Der kan laves opfølgning, måling og dokumentation. Jeg giver størst værdi, når jeg rammer præcist dér, hvor I har behov. Jeres  fortællinger og indtryk er vigtige, så vi kan få kortlagt præcis hvor I har været, hvor I er nu, og hvor I vil hen.

På dagen
Med udgangspunkt i en fælles forberedelse og forventningsafstemning, lader jeg forskning, underholdende formidling og mine erfaringer møde jeres behov. Værktøjer og viden I kan implementere med det samme. For mig handler dagen om at levere en klar rød tråd med stærke eksempler, være nærværende og skabe en energifyldt atmosfære.