INTEGRERET LEDERSKAB

Ledere er de, som helt naturligt føler ansvarlighed for liv og vækst!

Som leder står du med det fulde ansvar for medmennesker i arbejdsmiljøer, og derfor må du  tage ansvaret for din egen kontinuerlige udvikling som menneske. En naturlig leder er i besiddelse af integritet, og er den der tager ansvar naturligt. En naturlig leder har sammenhængskraft og dermed handlekraftig, og ved hvad der skal til for at få helheden til at fungere.
Der kan opstå mange konflikter, hvor “følelser – tanker – handlinger” ikke stemmer overens. Det kan gøre lederen svag og utroværdig, fordi det kan mærkes af omgivelserne. Derfor er det væsentlig at kunne finde balancen i enhver situation og skabe overblik. Ved at have et dagligt samarbejde med din sjæl vil din styrke og integritet i lederskabet vokse helt naturligt.
Jeg tilbyder ledere forløb, hvor der er fokus på få skabt et balanceret og styrket lederskab, ved gå igennem 3 steps og skabe transformationer.
1. StepAnalyse og klarsyn af konflikters og blokeringers omfang.
Overblik – indkredsning – fokusering – afgrænsning.
2. Step: Vitaliseret strategi og taktisk planlægning til opgaveløsninger.
Storytelling – Workshops – Rollespil – Dialoger – Mental træninger.
3. StepDirekte oplevelse af resultat, hvor værktøjer bliver trænet, delt og brugt i dagligdagen.
Observation – integration- dialog – evaluering.
Grib knoglen og få en uforpligtende snak om lederskabet i dit liv.
MO: 60188133
2018-03-16T12:18:22+00:00

Leave A Comment